• Item 01 Architectural concept of "Nizhnie Mnevniki" metro station
  • Item 1 Metro station Spartakovskaya
  • Item 4 Concept of the interiors in Kazansky Railway Station
  • Item 1 Concept of the interiors in Rizhsky Railway Station